Mobime to wiodąca polska firma specjalizująca
się w marketingu baz danych.
Głównym przedmiotem działalności Mobime jest:

generowanie leadów sprzedażowych oraz dostarczenie
wysokiej jakości bazy konsumenckiej do kampanii
marketingowych.

Oferujemy efektywne rozwiązania z możliwością
personalizacji przekazu i bezpośredniego dotarcia do
konsumenta, skutecznie generując lepszą efektywność
kampanii i przewagę konkurencyjną.

Wykorzystujemy mechanizmy kampanii budujące
wysokie konwersje sprzedażowe dzięki szybkiemu
nawiązaniu dialogu z zainteresowanym
konsumentem.

Działamy w oparciu o realne dane, które internauci
podają dobrowolnie biorąc udział w atrakcyjnych
i innowacyjnych akcjach konsumenckich.

Bazę budujemy i przetwarzamy zgodnie z wymogami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
Prawem Telekomunikacyjnym i Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz wymaganiami GIODO.

Posiadamy pełne treści zgód na korzystanie i przetwarzanie danych osobowych konsumentów.